İstihbarat: Yavuz Grubu ve Faaliyetleri

Muğlalı mustafa paşa
Paylaş
 

Yavuz Grubu Kimdir ? Yavuz Grubunun Faaliyetleri

Yavuz Grubu, istihbaratı sağlamak ve işgal kuvvetlerinin depolarından silah, cephane kaçırmak suretiyle mili hükümete hizmet yapmıştır.

muğlalı mustafa

Yarbay Mustafa Bey tarafından, Ankara’da Müdafaa-i Milliye’ye ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye (Genel Kurmay) Reis Vekili Fevzi Paşa’ya “çok acele” kaydıyla gönderilen ve üzerinde Yavuz Grubu’nun mührü bulunan 12 Mart 1337 (1921) tarihli bir şifreli raporda; Anadolu’ya takalarla nakledilmek üzere Sarıyer Bölgesi’nde sahile yakın bir noktada Teşkilat tarafından saklanan 570 adet mavzer ile dört hafif makineli tüfek ve on sandık cephanenin, Askeri Nigahban (Damat Ferit taraftarı Askeri Muhafız Teşkilatı) tarafından İngilizlere ihbarı neticesinde kaybedildiği, ancak gönüllü subayların kaçarak saklanmaya muvaffak oldukları bildirilmekte, ayrıca İngilizler adına ajanlık yapan şahıslardan bahsedilmekte ve bu şahısların Adapazarı yönünden Anadolu’ya gönderildikleri belirtilmektedir.

Muğlalı mustafa paşa

Muğlalı Mustafa Bey’in yakalanma tehlikesi sebebiyle Eylül 1921’de İstanbul’dan Anadolu’ya geçmesinden sonra Yavuz Grubu’nun faaliyetlerinin sekmeye uğradığı anlaşılmaktadır.

Kaynak: Milli İstihbarat Teşkilatı

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

YAZAR HAKKINDA

Türkiyeİstihbarat Takip İçin
TÜRKİYE İSTİHBARAT TAKİP