Milli Mücadele Döneminde İstihbarat Birimleri

milli-mucadele döneminde istihbarat
Paylaş
 

Milli Mücadele Döneminde İstihbarat Faaliyetleri ve İstihbarat Grupları, Birimleri

 

Milli Mücadele Dönemi İstihbarat Birimi: Hamza Grubu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da toplanmasından ve Ankara Hükümeti’nin İstanbul’un etkisini pasifize eden bir güç olarak ortaya çıkmasından sonra başta İstanbul olmak üzere, ülkenin her tarafındaki gizli direniş gruplarının tek bir merkezden, Ankara’dan yönetilmesi kararlaştırılmıştır.

Hamza Grubu Ne Zaman, Nerede Kurulmuştur?

Bu bağlamda, Anadolu’ya subay, silah, cephane ile malzeme göndermek ve istihbarat yapmak amacıyla Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı olarak 23 Eylül 1920 tarihinde İstanbul’da Hamza Grubu kurulmuştur.

neşet bora bey

Hamza Grubunu Kim Kurmuştur?

Karakol Örgütü Başkanı Galatalı Şevket Bey’in 16 Mart 1920’de tevkif edilip Malta’ya sürülmesi de Ankara’ya bağlı bir istihbarat grubunun kurulması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Hamza Grubunun kurucusu Kurmay Yarbay Çopur Neşet Bora Bey’dir.

 

 

İstihbarat Teşkilatının Deşifre Olmaması İçin Zorunlu İsim Değişiklikleri

Milli Mücadele Dönemi İstihbarat Birimi: MÜCAHİT

Neşet Bey daha önce de Molteke adlı bir başka gizli teşkilat kurmuştur. Hamza Grubu’nun şifre anahtarlarının düşmanın eline geçmesi ve Ankara’dan gönderilen kurye çantasının yolda kaybolması üzerine adını değiştirmek zorunda kalmış ve 15 Aralık 1029 tarihinden itibaren “MÜCAHİT” adını almıştır.

milli-mucadele

Milli Mücadele Dönemi Gizli Grup: MUHARİP

Mücahit grubu da kısa bir zaman sonra adını değiştirmeye mecbur kalmış ve 23 Şubat 1921 tarihinde “MUHARİP” adını alarak faaliyetine devam etmiştir.

 

Milli Mücadele Dönemi İstihbarat GrubuFELAH

Muharip gurubu, 31 Ağustos 1921 tarihinde “FELAH” adını almıştır. Grup adlarının değiştirilmesi, iz kaybettirme ve yanıltma amacıyla yapılan şekli değişiklikler olup Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa, bu hususu İngiliz istihbarat servisinin faaliyetlerine bağlamaktadır.

 

Milli Mücadele Dönemi İstihbarat Birimlerinin Faaliyetleri

Felah grubu da Ankara’ya subay ve cephane gönderimi ile istihbarat teminine ağırlık vermiş, Milli Mücadele lehinde propaganda faaliyetinde bulunmuştur. İstihbarat Mücadele lehinde propaganda faaliyetinde bulunmuştur. İstihbarat konusunda özellikle Yunan ordusunun durumu ile ilgili haberleri Ankara’ya göndermiştir. Felah Grubu, İngiliz taraftarlar Damat Ferid Paşa tarafından Anadolu’ya gönderilen ajanların listesini de ele geçirerek, Ankara’da Erkan-ı Harbiye Umumiye Riyaseti’ne göndermiştir. (Felah Grubu’nun 27.11.1922 tarih ve 6244 nolu tarihli yazısı)

 

Kaynak: Milli İstihbarat Teşkilatı

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir adet yorum var.

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

YAZAR HAKKINDA

Türkiyeİstihbarat Takip İçin
TÜRKİYE İSTİHBARAT TAKİP