Teşkilat-ı Mahsusa, Balkanlar’da Bir Türk Devleti Kuruyor

teşilat-ı-mahsusa
Paylaş
 

Teşkilat-ı Mahsusa ve Balkanlar

Teşkilat-ı Mahsusa, daha ziyade ordu içindeki bir hareket olarak gelişmiş olup bu da organizasyonu hızlandırıcı bir etki yaratmıştır. Teşkilat-ı Mahsusa, Çatalca Savaşı’ndaki başarısından sonra sadece toprak kurtarmakla kalmamış, alınan topraklar üzerinde bir de geçici hükümet oluşturulmuş, böylece 31 Ağustos 2913 tarihinde, Balkanlar’da ilk Türk Cumhuriyeti kurulmuştur.

teskilatı mahsusa2
Gümülcine’de Süleyman Askeri, “Batı Trakya Muhtar Türk Cumhuriyeti”nin ve Batı Trakya Muvakkak İslam Hükümeti adı altında bir hükümet kurulduğunu ilan etmiş, Cumhuriyet ve hükümeti, Yunanlılar ile Bulgarlar, tanımak zorunda kalmışlar ve hükümet hemen para ve pul bastırmıştır.

Cumhurbaşkanlığına Gümülcine Belediye Başkanı Hafız Salih Efendi getirilmiş, Teşkilat-ı Mahsusa’nın iki numaralı adamı Süleyman Askeri de Genelkurmay Başkanı olmuş, yine Teşkilat-ı Mahsusa’dan Kuşçubaşı Eşref Sencer, Milli Kuvvetler Komutanlığı’na getirilmiştir.

teskilat-ı mahsusa

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti, kadrolarında yer alan diğer etkin kişiler, Hafız Galip, Hacı Saffet Bey, Mehmet Paşa, Hacı İsa Efendi, Şükrü Bey, Hilmi Paşa’dır.

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti, 25 Ekim 1913’e kadar yaşamıştır.

 

—————

 

Teşkilat-ı Mahsusa hakkında diğer konular:

Teşkilat-ı Mahsusa’nın Kuruluşu
http://www.turkiyeistihbarat.com/teskilat-i-mahsusanin-kurulusu/

 

Teşkilat-ı Mahsusa’dan MİT’e İstihbarat Temelleri

http://www.turkiyeistihbarat.com/teskilat-i-mahsusadan-mite-istihbarat-temelleri/

 

Bir Gizli Servisin İlk Yapılanmaları: Teşkilat-ı Mahsusa

http://www.turkiyeistihbarat.com/bir-gizli-servisin-ilk-yapilanmalari-teskilat-i-mahsusa/

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

YAZAR HAKKINDA

Türkiyeİstihbarat Takip İçin
TÜRKİYE İSTİHBARAT TAKİP