Teşkilat-ı Mahsusa’dan MİT’e İstihbarat Temelleri

mit teşkilatı mahsusa
Paylaş
 

Teşkilat-ı Mahsusa’nın Amaçları 

Teşkilat-ı Mahsusa’yı İngilizlerin meşhur Entellicens servisine benzeterek Osmanlı Devleti’nin hasım olan veya hasım olması muhtemel muhtalif devletlerde karşı propaganda yapmak, asker sırları ele geçirmek, bu ülkelerde bulunan Türkleri ayaklandırmak, bütün Müslümanları bir bayrak altına toplamak, Türk ırkını siyasi bir birlik içinde bulundurmak amacıyla teşkilat kurulmasına gerek olduğunu düşünen ve bunu uygulama koyan Enver Paşa olmuştur. Osmanlı ordusunda başarılı olan subayları bu teşkilatta görevlendirmiştir.

teskilatı mahsusa

Teşkilat-ı Mahsusa ve Pantürkizm

Teşkilat-ı Mahsusa’yı kuran Enver Paşa, bir yandan Emiri Efendi’nin İttihat ve Terakki Fıkrası’nın programındaki Panislamizminden, diğer yandan Ziya Gökalp’in Pantürkizminden ilham aldığı muhakkaktır.

teskilat-ı mahsusa

Osmanlı Devleti’nde İstihbarat Adımları

Osmanlı Devleti, batılı mutlak monarşiler gibi homojen bir ulusa ve gelişen bir pazara dayanan merkeziyetçi bir devlet olmadıklarından, 19. yüzyıl ortalarına kadar gizli bir haber alma örgütüne sahip olamamış, klasik olarak saray tarafından yapılan muhbirliklerle yetinmişlerdir.

 

20. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde İttihat ve Terakki Fıkrası ile Enver Paşa, 1909’dan 1918’e kadar olan yönetim süresinde modern anlamda ilk Türk Gizli Servisini kurmuşlardır. Türk tarihinde, çağdaş anlamdaki istihbarat çalışmalarına en fazla önemi veren yönetim İttihat ve Terakki olmuştur. Amaç, dağılan Osmanlı toprağına ve devletine sahip çıkabilmektir.

mit teşkilatı mahsusa

Teşkilat-ı Mahsusa’dan Milli İstihbarat Teşkilatı’na İstihbarat Temelleri

İşte bu örgütlerden biri bugünkü Türk İstihbarat örgütü, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT’in) köklerinin bulunduğu Teşkilat-ı Mahsusa’dır. Bu örgüt ulusal bir kimlik taşır ve ülkenin dinamik unsurlarının birleşmesiyle ortaya çıkar. Teşkilat-ı Mahsusa’nın doğuş günleri bir ulusun ağır bunalımlı dönemlerinde ortaya çıkan ve düşmana karşı direniş örgütlerinin yapılanmalarını anımsatır.

Önceleri Enver Paşa’nın, sonra İttihat ve Terakki’nin daha sonra da son Osmanlı yönetiminin devlet istihbarat servisi olarak çalışan Teşkilat-ı Mahsusa, 1919’da başlayan Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bugüne uzanan yolda, adlar değiştirerek günümüz Türk İstihbarat geleneğinin temelini atmıştır.

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

YAZAR HAKKINDA

Türkiyeİstihbarat Takip İçin
TÜRKİYE İSTİHBARAT TAKİP