Yıldız İstihbarat Teşkilatı

teskilat-ı mahsusa
Paylaş
 

Yıldız İstihbarat Teşkilatı’nın
Tüm Detaylarıyla Kuruluşu, Amacı,
Görevleri ve Mücadelesi

 

II. Abdülhamit (1876-1909) döneminde Osmanlı Devleti’nde devlet istihbaratı gelişmiş, fakat özel çıkarlara hizmet eden bir araç olarak kullanılmıştır. Balkanlardaki milliyetçilik hareketleri, bunları destekleyen Avusturya ve Rusya’nın faaliyetleri gibi dış olaylar ile ülke içindeki komploları ortaya çıkarmak için Abdülhamit “Yıldız İstihbarat Teşkilatı”nı kurmuştur (1880-1908).

2. abdülhamit

II. Abdülhamit hatıralarında “yabancı devletler kendi emellerine hizmet edecek kimseleri vezir ve sadrazam mertebesine kadar çıkarabilmişlerse, devlet emniyet içinde olamazdı.
Doğrudan doğruya şahsıma bağlı bir istihbarat teşkilatı kurmaya, bu düşünce ile karar verdim.
İşte düşmanlarımın jurnalcılık dedikleri budur” diyerek istihbarat örgütüne neden ihtiyaç duyduğunu ifade etmektedir.

Türk Tarihi’nin ilk organize istihbarat teşkilatı: Yıldız İstihbarat Teşkilatı’dır.

 

 

Osmanlı’da İlk Gizli Polis Teşkilatı

II. Abdülhamit tahta kaldığı otuz üç yıllık süre içinde kurduğu istihbarat ağının yardımı ile devleti idare etmiş; bu süre zarfında Osmanlı Devleti fazla bir toprak kaybına uğramamıştır. Bu dönemde iki türlü casus vardı. Biri Sultan adına çalışan ve daha çok hafiye denen kişiler, diğeri Sultan’a karşı olanlar ve çoğunlukla azınlıklar arasından yetişenlerdi. Ayrıca casusluk örgütleri de ikiye ayrılmıştı. Bunlar dış politika ile ilgili olan casuslar, diğer ise Sultan’ın özel yaşantısıyla ilgilenenlerdi. Osmanlı’da ilk gizli polis teşkilatı, II. Abdülhamit devrinde, İngiliz elçisi Startford Canning’in telkiniyle kurulmuştur. Bu konuda 1891 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından hazırlanan, yazarı konusunda net bilgi bulunmayan, 51 sayfalık bir kitapçık bulunmaktadır. Fransız Ulusal Kütüphanesi’nde kıymetli kitaplar bölümünde halen iki nüshası saklanan kitapçık, Osmanlı Gizli Polisi’nin öyküsünü anlatmaktadır. Bu kitabın Sultan II. Abdülhamit’in özel doktoru Mavroyani Paşa tarafından yazıldığı iddia edilmiştir. Kitabı, Fransız Ulusal Kütüphanesi’nde gönderen kişinin Mavroyani olduğu belirtilmiştir. Kitap II. Abdülhamit’in isteğiyle hazırlandıktan sonra yine Sultan’ın isteğiyle toplatılmış ve yok edilmiştir.

teskilat-ı mahsusa

Yıldız İstihbarat Teşkilatı’na Karşı Yahudilerin Gizli Ajanları

II. Abdülhamit’in sıkı çalışan istihbarat örgütüne karşın, Osmanlı Devleti aleyhine faaliyet gösteren, devlet topraklarından pay almak isteyen azınlıklar da gizli faaliyetlere yönelmişlerdir. Bu faaliyetlerde en çok kullanılan Yahudilerdi. Filistin topraklarını Osmanlı Devleti’nden satın almak isteyen Yahudilerin, II. Abdülhamit tarafından geri çevrilmesi, onları kızdırmıştı. Emanuel Carasso (Karasu) adındaki Yahudi, Abdülhamit’i tahttan indirmek için birçok hareketin içine girmiştir.

Yıldız İstihbarat Teşkilatı, hasım ülkelerin istihbarat ve Balkanlardaki isyanları kontrol dışında II. Abdülhamid’in kendi tahtına yönelik komploları da ortaya çıkarmakla yükümlüydü. Yıldız İstihbarat Teşkilatı, Avrupa’da kendisine karşı gruplaşan Jön Türklerin bulunduğu Paris, Londra, Brüksel, Cenevre ve Kahire gibi şehirlerde, bahse konu kişilerin faaliyetlerini kontrol ediyordu.

 

Yıldız  İstihbarat Teşkilatı Neden Durduruldu?

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Makedonya’da başlattığı hareket sonunda, 23 Temmuz 1908 tarihinde II. Meşrutiyetin ilanıyla II. Abdülhamid’in 33 yıllık saltanat dönemi sona erdir. İttihat ve Terakki yönetimi etkisiyle Meclis-i Vûkelâ (Bakanlar Kurulunun) 29 Temmuz 1908 Sayılı kararnamesi ile “Yıldız İstihbarat Teşkilatı’nın faaliyetine son verilmiş, II. Abdülhamid’in tahtan indirilmesiyle teşkilata ait yüz binlerce rapor (jurnal) yakılmıştır.

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

YAZAR HAKKINDA

Türkiyeİstihbarat Takip İçin
TÜRKİYE İSTİHBARAT TAKİP